privacy


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. In dit geval bent u dat als deelnemer aan mijn yogalessen.
Wat betekent dit in de praktijk?

 

Persoonsgegevens.
Als u zich opgeeft ontvang ik van u persoonsgegevens. (postadres, mailadres en telefoonnummer). Ik vraag alleen om gegevens die ik echt nodig heb. Om u te bereiken als er bijvoorbeeld een les uitvalt of om u een vraag te stellen. Mogelijk ga ik in de toekomst een nieuwsbrief maken. Deze ontvangt u alleen als u zich daar te zijner tijd voor opgeeft. Deze gegevens bewaar ik in mijn computer die voorzien is van een degelijk wachtwoord. Ook bewaar ik ze op papier. Deze bewaar ik in een kast waar alleen ik en verder niemand anders inzage in heeft.

 

Bijzondere persoonsgegevens.

Om u in mijn lessen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is het voor mij belangrijk om relevante gezondheidsproblemen, fysieke klachten en blessures van u te weten. Dit zijn “bijzondere persoonsgegevens”. Omdat ik niet een arts of fysiotherapeut ben of iets dergelijks, mag ik volgens de wet deze gegevens niet verwerken. Als yogadocent kan ik mij echter beroepen op een van de tien uitzonderingsregels. Namelijk deze: “iemand heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van haar/zijn bijzondere persoonsgegevens.”


Om die reden zal ik u dan ook om schriftelijke toestemming vragen als u bijzondere persoonsgegevens aan mij wilt verstrekken en wij het samen nodig vinden dat ik ze verwerk. Als u niet wilt dat ik deze verwerk, maar wel vindt dat ik ervan op de hoogte moet zijn, worden de gegevens niet verwerkt maar zal ik er alles aan doen om ze te onthouden. (Mogelijk met het verzoek mij er aan te herinneren of u er nog eens naar te vragen.)


Ik bewaar (bijzondere) persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is en verwijder ze dan op een veilige manier. Hebt u nog vragen? Vraag het mij gerust.